Creare cont nou

sau

Centrul European Pentru Excelență în Educație

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

„METODE INOVATIVE DE EVALUARE”

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare – Nivel Internațional

ORGANIZATOR:

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

TEMA:

"Teorii și bune practici de evaluare în învățământul preuniversitar"

SECȚIUNI:

 1. Sesiune de comunicări pentru cadrele didactice pe tema propusă (articole/ lucrări);
 2. Exemple de bune practici (proiecte didactice/ teste docimologice cu baremul aferent/ fișe de lucru);

SE ACORDĂ „MAPA PROFESORULUI” care conține următoarele documente:

 1. Certificat participare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”;
 2. Diplomă de excelență;
 3. Diplomă de participare la schimb de experiență;
 4. Acord de parteneriat pentru educație;
 5. Adeverință participare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”, cu 8 ore;
 6. Adeverință organizare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”;
 7. Adeverință promovarea imaginii școlii;
 8. Adeverință de publicare articol Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”, revistă cu ISSN;
 9. Adeverință de membru al revistei;
 10. Adeverință de coordonator revistă națională;
 11. Adeverință publicare material pe platforma educațională/ revista electronică cu ISSN;
 12. Adeverință de colaborator platformă educațională digitală, an școlar 2023-2024;
 13. Adeverință de utilizare a platformei euEduCenter.ro, an școlar 2023-2024;
 14. Adeverință Organizator/ Evaluator activitate aplicativă „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”;
 15. Proces-verbal privind desfășurarea activității de formare profesională „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”;
 16. Diplome de merit pentru preșcolarii/ elevii care participă la activitatea aplicativă „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” (online – variantă printabilă, personalizabilă);
 17. Revista în format pdf, online, Lucrările Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”.

Termeni si Conditii de utilizare | Protectia Datelor | Politica Cookie