Autentificare

sau

Centrul European Pentru Excelență în Educație

Proiect Educațional Internațional

"LEADERSHIP DIDACTIC: Abordări și Tactici de Succes"

Sesiunea de Comunicări Științifice

"Școala Actuală, Școala Viitorului"

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare – Nivel Internațional

ORGANIZATOR:

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

TEMA:

"Facilitarea, susținerea și îmbunătățirea activităților din sistemul educațional"

SECȚIUNI:

 1. Articole;
 2. Exemple de bune practici;

SE ACORDĂ „PORTOFOLIUL PROFESORULUI” care conține următoarele documente:

 1. Diplomă de excelență;
 2. Acord de Parteneriat Educațional Internațional cu Centrul European pentru Excelență în Educație;
 3. Certificat de participare la Proiectul Educațional Internațional "LEADERSHIP DIDACTIC: ABORDĂRI ȘI TACTICI DE SUCCES";
 4. Certificat de participare la Sesiunea de Comunicări Științifice "ȘCOALA ACTUALĂ, ȘCOALA VIITORULUI", care atesta performantele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactica;
 5. Adeverință participare la Sesiunea de Comunicări Științifice "ȘCOALA ACTUALĂ, ȘCOALA VIITORULUI", cu 8 ore;
 6. Adeverință speaker Sesiunea de Comunicări Științifice "ȘCOALA ACTUALĂ, ȘCOALA VIITORULUI";
 7. Adeverință participare la schimburi de experiență cu alte unități școlare de învățământ;
 8. Adeverință elaborare, implementare si coordonare proiecte educaționale internaționale care au ca obiectiv facilitarea, susținerea și îmbunătățirea activităților din sistemul educațional;
 9. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul Proiectului Educațional Internațional „LEADERSHIP DIDACTIC: ABORDĂRI ȘI TACTICI DE SUCCES”;
 10. Adeverință membru în echipa de implementare a Proiectului Educațional Internațional „LEADERSHIP DIDACTIC: ABORDĂRI ȘI TACTICI DE SUCCES”;;
 11. Adeverință membru al revistei naționale „Provocări și soluții în educație”, cu ISSN 2972 - 2012, ISSN-L 2972 – 2012;
 12. Adeverință pentru facilitarea, susținerea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale.
 13. Adeverință pentru elaborarea de lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISSN/ISSN-L;
 14. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaționale, care au ca obiective facilitarea, susținerea și îmbunătățirea activităților din sistemul educațional prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
 15. Adeverință lucru pe platforma e-learning a Centrului European pentru Excelență în Educație;
 16. Adeverință rezultate deosebite obținute în pregătirea/îndrumarea copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa (copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunități sărace/comunități izolate, copii cu părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la domiciliu sau în spital, etc.);
 17. Adeverință rezultate deosebite în pregătirea copiilor/ elevilor capabili de performante;
 18. Adeverință îndrumător grup /echipa preșcolari/ elevi la activitățile din cadrul Proiectului Educațional Internațional;
 19. Adeverință pentru inițierea/ aplicarea la grupa/clasa a unor metode, procedee si tehnici de abordare a predării – învățării - evaluării inovative, preluate din cercetarea educațională de profil;
 20. Adeverință implicare în activități de învățare remedială;
 21. Revista în format PDF
Centrul European Pentru Excelență în Educație SRL
Reg. Comerţului J40/5121/2023
Cod Fiscal 47822199
Sector 2, Bucuresti, Romania
office@EuEduCenter.ro
Solutionarea Alternativa a LitigiilorSolutionarea Online a Litigiilor